Zamówienie Publiczne z dnia 9.01.2019

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na: Zakup doposażenia pracowni w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy„ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2

Ogłoszenie nr 502112-N-2019 (PDF, 551 KB)

SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) (PDF, 593 KB) (DOCX, 217 KB)

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (PDF, 828 KB) (DOC, 110 KB)

Załącznik nr 2 - Wykaz dostaw (PDF, 282 KB) (DOC, 69 KB)

Załącznik nr 3 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 390 KB)(DOC, 60 KB)

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (PDF, 1,37 MB) (DOCX, 60 KB)

Załącznik nr 5 - Formularz oferty (PDF, 1,38 MB) (DOCX, 126 KB)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy na dostawy lub usługi (PDF, 1005 KB) (DOCX, 66 KB)

Załącznik nr 7 - SOPZ - Część 1 - Komputery (PDF, 774 KB)

Załącznik nr 8 - SOPZ - Część 2 - Pracownia OZE (PDF, 661 KB)

Załącznik nr 9 - SOPZ - Część 3 - Meble (PDF, 635 KB)

Załącznik nr 10 - SOPZ - Część 4 - Oprogramowanie specjalistyczne (PDF, 715 KB)

Załącznik nr 11 - SOPZ - Część 5 - Materiały dydaktyczne (PDF, 675 KB)


Odpowiedź na zapytanie (PDF, 371 KB)

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ - (PDF, 336 KB)

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ - (PDF, 392 KB)

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ - (PDF, 438 KB)


Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ  - (PDF, 346 KB)
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - (PDF, 240 KB)
Zmiany w ogłoszeniu - (PDF, 254 KB)
Powiadomienie o zmianach siwz - (PDF, 299 KB)
 


Powiadomienie o zmianach SIWZ  -(PDF, 274 KB)


Informacja z otwarcia ofert - (PDF, 255 KB)


Powiadomienie o wyborze oferty - (PDF, 1,14 MB)


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -(PDF, 587 KB)


Zawiadomienie unieważnieniu postępowania - (PDF, 311 KB)

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.