Zamówienie Publiczne z dnia 27.09.2019

DYREKTOR Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na Doposażenie pracowni gastronomicznych nr 46 i 47 w ramach zadania Kompleksowa modernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej w CZKiU w Łapanowie

Treść ogłoszenia (PDF, 610 KB)

Załącznik 1 Formularz oferty    (DOCX, 20 KB)  (PDF, 711 KB)

Załącznik 2 Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  (DOCX, 47 KB) (PDF, 381 KB)

Załącznik 3 RODO (DOCX, 33 KB)  (PDF, 203 KB)   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (PDF, 214 KB)

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.