Zamówienia Publiczne z dnia 23.05.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na: Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16 Spis kursów, szkoleń oraz warsztatów:

Część 1 Kurs obsługi programu komputerowego Sketchup

Część 2 Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień

Część 3 Warsztaty instalacji solarnych Część 4 Warsztaty Pompy ciepła wody PCWU, PCWB Część 5 Warsztaty Instalacje fotowoltaiczne Część 6 Warsztaty Pompy ciepła wody PCCO Część 7 Kurs spawacza elektrycznego TIG Część 8 Kurs spawacza elektrycznego MAG Część 9 Kurs operatora drona (VLOS, BVLOS) Część 10 Kurs prawa jazdy kategorii B Część 11 Szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych Część 12 Szkolenie z zakresu kolektorów słonecznych Część 13 Szkolenie z zakresu kotłów i piecy na biomasę

Część 14 Szkolenie z zakresu pomp ciepła

Część 15 Adobe photoshop, Corel Draw – podstawowe i zaawansowane techniki obsługi programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej

Część 16 Kurs - Pozyskiwanie i przetwarzanie danych naziemnego i lotniczego skanowania laserowego

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 204 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 11,03 MB)

załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 185 KB),

załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udział (PDF, 177 KB), (DOC, 109 KB)

załącznik nr 3 - Wykaz usług (PDF, 100 KB) (DOC, 67 KB)

załącznik nr 4 - Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (PDF, 106 KB), (DOC, 68 KB)

załącznik nr 5 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 114 KB), (DOC, 79 KB)

załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (PDF, 68 KB), (DOC, 68 KB)

załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 145 KB)

załącznik nr 8 - Formularz oferty (PDF, 190 KB) (DOC, 242 KB)

 


 

28.05.2018 - Odpowiedz na zapytanie w sprawie SIWZ - (PDF, 302 KB)

 

 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (PDF, 758 KB)


Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - (PDF, 551 KB)

Informacja z otwarcia ofert - (PDF, 216 KB)  


Powiadomienie o unieważnieniu zadań - (PDF, 166 KB)


Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.