Zamówienia Publiczne z dnia 25.07.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16 

Spis kursów: 

Część 1           Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień Część 2           Kurs spawacza elektrycznego TIG Część 3           Kurs spawacza elektrycznego MAG Część 4           Kurs obsługa nakładki geodezyjnej MK POWER Część 5           Kurs prawo jazdy kategori B Część 6            Kurs obsługi programu kosztorysowego Zuzia, Metri Cad, Planista dla technika budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, urządzeń sanitarnych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Ogłoszenie o zamówieniu  - pobierz (PDF, 283 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   - pobierz (PDF, 430 KB)

Formularz oferty - pobierz(PDF, 140 KB), (DOC, 152 KB)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz (PDF, 290 KB)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  - pobierz (PDF, 124 KB), (DOC, 109 KB)

Wykaz  usług - pobierz (PDF, 67 KB), (DOC, 67 KB)

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. - pobierz (PDF, 82 KB), (DOC, 79 KB)

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.  - pobierz (PDF, 68 KB), (DOC, 9 KB)

Projekt umowy - pobierz (PDF, 107 KB)

Informacja z otwarcia ofert - pobierz (PDF, 228 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (PDF, 334 KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu - pobierz (PDF, 171 KB)

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.