Zamówienia Publiczne z dnia 21.06.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16

Spis kursów, szkoleń oraz warsztatów: Część 1 Kurs obsługi programu komputerowego Sketchup Część 2 Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień Część 3 Kurs spawacza elektrycznego TIG Część 4 Kurs spawacza elektrycznego MAG Część 5 Kurs operatora drona (VLOS, BVLOS) Część 6 Kurs prawa jazdy kategorii B Część 7 Adobe photoshop, Corel Draw – podstawowe i zaawansowane techniki obsługi programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej Część 8 Kurs – Pozyskiwanie i przetwarzanie danych naziemnego i lotniczego skanowania laserowego Część 9 Kurs obsługi programu kosztorysowego Zuzia, Metri Cad, Planista dla technika budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, urządzeń sanitarnych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 493 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 475 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 10,58 MB) 

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 492 KB),

załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udział (PDF, 840 KB)(DOCX, 109 KB)

załącznik nr 3 – Wykaz usług (PDF, 589 KB)(DOCX, 67 KB)

załącznik nr 4 – Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (PDF, 359 KB)(DOCX, 72 KB)

załącznik nr 5 – Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 373 KB)(DOCX, 79 KB)

załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (PDF, 688 KB)(DOCX, 71 KB)

załącznik nr 7 – Projekt umowy (PDF, 573 KB)

załącznik nr 8 – Formularz oferty (PDF, 575 KB)(DOCX, 179 KB)


Odpowiedź na zapytanie SIWZ  pobierz  


    Informację z otwarcia ofert - (PDF, 221 KB)


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - (PDF, 1,12 MB)


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - (PDF, 541 KB)

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.