Zamówienia Publiczne z dnia 27.04.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16

Spis kursów, szkoleń oraz warsztatów: Część 1 Kurs obsługi programu komputerowego Sketchup Część 2 Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień Część 3 Kurs operatora koparki jednonaczyniowej Część 4 Kurs operator koparko – ładowarki Część 5 Kurs montaż rusztowań Część 6 Kurs obsługi programu kosztorysowego Zuzia, Metri Cad, Planista dla technika budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, urządzeń sanitarnych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Część 7 Kurs - Pozyskiwanie i przetwarzanie danych naziemnego i lotniczego skanowania laserowego Część 8 Warsztaty instalacji solarnych Część 9 Warsztaty Pompy ciepła wody PCWU, PCWB Część 10 Warsztaty Instalacje fotowoltaiczne Część 11 Warsztaty Pompy ciepła wody PCCO Część 12 Kurs spawacza elektrycznego TIG Część 13 Kurs spawacza elektrycznego MAG Część 14 Kurs operatora wózka widłowego Część 15 Kurs operatora drona (VLOS, BVLOS) Część 16 Kurs prawa jazdy kategorii B Część 17 Szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych Część 18 Szkolenie z zakresu kolektorów słonecznych Część 19 Szkolenie z zakresu kotłów i piecy na biomasę Część 20 Szkolenie z zakresu pomp ciepła Część 21 Adobe photoshop, Corel Draw – podstawowe i zaawansowane techniki obsługi programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej

Ogłoszenie nr 552249 - (PDF, 408 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -(PDF, 196 KB)

Spis załączników: zał 1 - opis przedmiotu zamówienia    (PDF, 554 KB)  

zał 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 110 KB)(PDF, 841 KB)

zał 3 - wykaz usług (DOC, 67 KB), (PDF, 304 KB)

zał 4 - oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (DOC, 68 KB)(PDF, 359 KB)

zał 5 - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KB)(PDF, 372 KB)

zał 6 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 67 KB)(PDF, 832 KB)

zał 7 - projekt umowy (PDF, 573 KB)

zał 8 - formularz oferty (DOC, 287 KB),  (PDF, 637 KB)

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia - (PDF, 6,43 MB)

Pobierz wszystkie załączniki -(ZIP, 11,23 MB)    


Informacja z otwarcia ofert  (PDF, 974 KB)  


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 392 KB)  


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 509 KB)


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 325 KB)  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 392 KB)


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 196 KB)  


Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.