Procedura komunikowania się w języku migowym

Informacja o zakresie działalności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie
Centrum jest zespołem szkół prowadzącym kształcenie zawodowe i ustawiczne dla młodzieży i dorosłych.
Centrum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z uwzględnieniem wspomagania ucznia/słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego.
Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) kształcenie, dokształcanie i doskonalenie uczniów i słuchaczy w szkołach wchodzących w skład Centrum w oparciu o podstawę programową oraz przedmiotowe modułowe programy nauczania lub wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość,
2) organizowanie i realizacja praktycznej nauki zawodu, polegającej na prowadzeniu zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz prowadzeniu kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
3) przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego,
4) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:
5) pracowanie i wydawanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla uczniów i słuchaczy,
6) prowadzenie doskonalenia metod pracy w szczególności w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego uczniów i słuchaczy,
7) przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dla zawodów, dla których Centrum uzyska upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie,
8) podejmowanie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

Procedura komunikowania się w języku migowym

Obsługa Osób Niesłyszących i Słabosłyszących przez tłumacza języka migowego:
Osoba Niesłysząca, mająca trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie może korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Jeżeli Osoba Niesłysząca chce załatwić sprawę, to musi zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia można dokonać:
1) e-mailem na adres: ckziulapanow@gmail.com
2) faksem na nr: 14 685 41 05
3) poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, Łapanów 32, 32-740 Łapanów.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko Osoby Niesłyszącej
2) adres
3) określenie rodzaju sprawy
4) sposób kontaktowania się
5) wskazanie proponowanego terminu wizyty (dzień i godzina).
Tłumacz będzie tłumaczył rozmowę między Osobą Niesłyszącą a pracownikiem i rozmowa będzie prowadzona na miejscu.
Pomoc tłumacza jest bezpłatna i jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 15:00.
Osoby Niesłyszące mogą także skorzystać z pomocy osób towarzyszących. Ta osoba musi mieć ukończone 16 lat. Osoba, która przychodzi z Osobą Niesłyszącą nie musi być kwalifikowanym tłumaczem języka migowego.
Czasami załatwiamy sprawy, które są chronione tajemnicą i wtedy musimy skorzystać z pomocy tłumacza kwalifikowanego.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.