Zamówienie publiczne z dnia 01.07.2020

Zamówienia publiczne z dnia 01.07.2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty na

„Doposażenie pracowni w komputery dla osób ze specjalnymi problemami edukacyjnymi i specyficznymi problemami  w uczeniu”

w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Formularz oferty Załącznik 2 - Wzór umowy Załącznik 3 - Oświadczenie  o braku powiązań kapitałowych i osobowych Załącznik 4 - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 – Klauzura informacyjna

wszystkie załączniki Pobierz (ZIP, 1,91MB) Odpowiedz na pytania dotyczące zapytania ofertowego Pobierz (PDF, 390 KB)  Informacjo o zmianie załącznika i terminu rozstrzygnięcia Pobierz (DOCX, 91 KB) Informacja z otwarcia ofert  Pobierz (PDF, 215 KB) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz (PDF, 217 KB)


Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.