Publikacje 2017

Publikacje 2017 1

Podsumowanie realizacji projektu CKZ za rok 2020 1 Podsumowanie realizacji projektu CKZ za okres od października do grudnia 2017

W ramach realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie oraz w Zespole Szkół nr 2 im Stanisława Konarskiego w Bochni projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” nr projektu RPMP.10.02.02.-12.-0242/16 uczniowie wzięli udział od października do grudnia 2017r. w następujących formach wsparcia:

1. Kursach kwalifikacyjnych dla uczniów: • Kurs kreowania wizerunku pracownika branży budowlanej • Kurs Przestrzeń w reklamie i aranżacja wnętrz wystaw stoisk handlowych w branży budowlanej.

2. Laboratoriach organizowanych przy współpracy ze szkołami wyższymi: • Laboratorium budownictwa energooszczędnego – Politechnika Krakowska • Laboratorium inżynierii wiatrowej – Politechnika Krakowska • Laboratorium chemii budowlanej, materiałów budowlanych i technologi betonu – Politechnika Krakowska • Warsztaty w Laboratorium edukacyjno-badawczym odnawialnych źródeł i poszanowania energii AGH w Miękini

3. Zajęciach dydaktyczno-wyrówanwczych: • Zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia informatyka dla technika • Zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia z zakresu prawa budowlanego • Zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia wyrównawcze z organizacji robót budowlanych • Zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia pracownia wiedzy technicznej • Zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia teoretyczne z zakresu tynkarstwa i montażu suchej zabudowy

Kursy, laboratoria i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze odbywały się w dwóch szkołach w miesiącach X-XII 2017:

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze miały za zadanie uzupełnić i rozszerzyć wiedzę. W czasie zajęć uczniowie ćwiczyli zadnia z etapu teoretycznego oraz praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Poznali zasady wykonywania murowanych ścian budynków, konstrukcji stropów czy dachów, a także utrwalili wiadomości na temat zasad organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych, remontowo-budowlanych i rozbiórkowych, utrzymywania obiektów budowlanych oraz zarządzania nieruchomościami. Zapoznali się ze specyfiką specjalistycznych programów komputerowych np. AutoCad oraz SpecBud. Uzupełnili wiedzę z zakresu prawodawstwa budowlanego.

W czasie kursu „Przestrzeń w reklamie i aranżacja wnętrz wystaw stoisk handlowych w branży budowlanej” uczniowie poznali zagadnienia dotyczące marketingu, metod i form prezentacji towarów, rodzajów reklam, wystaw sklepowych i okien wystawowych dla branży budowlanej. Dowiedzieli się jak zaprojektować wystawy sklepowe, jakie czynności podjąć w związku ze zmianą dekoracji, poznali zasady rozmieszczenia towarów. Podczas wyjazdu do sklepu Leroy Merlin w Centrum Handlowym Bonarka w dziale budowlanym na podstawie obserwacji ocenili układy kompozycyjne witryn sklepowych, ocenili skupienie uwagi przechodniów na poszczególnych fragmentach okna wystawowego, dokonali oceny rozmieszczenia towarów w sali sprzedażowej według poznanych zasad. W czasie kursu „Kreowania wizerunku pracownika branży budowlanej” uczniowie poznali mechanizmy zachowania człowieka i komunikacji międzyludzkiej, ćwiczyli pracę zespołową. Pracowali nad stworzeniem pozytywnego wizerunki poprzez właściwy dobór stroju, fryzur i makijażu. Poznali zasady savoir-vivre.

W ramach doradztwa zawodowego uczniowie uczestniczyli w zajęciach grupowych i indywidualnych. Zajęcia przygotowały uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych takich jak bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. Efektem doradztwa jest uaktywnienie ucznia na małopolskim, krajowym i europejskim rynku pracy oraz budowanie u uczniów pozytywnej, własnej postawy tak aby potrafili świadomie i trafnie podejmować dalsze decyzje edukacyjne i zawodowe. Pisali CV, list motywacyjny, ćwiczyli także swoją autoprezentację oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

W ramach projektu odbyły się wyjazdy na laboratoria organizowane w placówkach Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W laboratorium budownictwa energooszczędnego mogli dowiedzieć się i zobaczyć jakie standardy muszą spełniać budynki niskoenergetyczne. Jakie badania przeprowadza się aby wyrównoważyć obiekt i zminimalizować zużycie energii. Zarówno przegrody pełne jak i szklane są tam elementami badawczymi. W strukturze tego budynku umieszczono prawie 3 tysiące specjalistycznych czujników obsługujących 14 stref temperaturowych co daje możliwość oceny efektywności energetycznej badanych systemów instalacyjnych (ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, cwu, oświetlenia, sygnalizacji, kontroli dostępu). Takie specjalistyczne systemy pomiarowe pozwalają dokładnie poznać procesy zachodzące w strukturze budynku. Umożliwia to optymalny dobór źródeł ciepła i chłodu w zależności od aktualnych warunków atmosferycznych (pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele PV, kotły na pelet i sieci ciepłownicze). Uczniowie uczestnicząc w laboratorium inżynierii wiatrowej odwiedzili Politechnikę Krakowską gdzie zapoznali się z działaniem znajdującego się w niej tunelu aerodynamicznego, który umożliwia obserwację symulacji oddziaływania wiatru na budynki. W trakcie pobytu w laboratorium AGH w Miękin uczniowie mogli się zapoznać z działaniem nowoczesnych urządzeń pozyskujących energię z odnawialnych źródeł energii, zobaczyć przekroje i schematy działania takich urządzeń. Uczniowie uczestniczyli także w ćwiczeniach praktycznych przygotowanych przez pracowników laboratorium. Ćwiczenia polegały m.in. na podłączeniu panelu solarnego do układu wymiennika ciepła, połączenia paneli fotowoltaicznych i pomiary elektryczne układów, podłączeniu pompy ciepła, lutowaniu rur miedzianych. Poznali budowę oraz uruchomili nowoczesny piec centralnego ogrzewania z układem podającym pelet drzewny. Młodzież uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w laboratorium technologii betonu, materiałów budowlanych i chemii budowlanej. Tematem zajęć było badanie korozji metali, właściwości wytrzymałościowych drewna – materiału anizotropowego.

Wszyscy uczniowie na zakończenie danej formy wsparcia otrzymali zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje i kwalifikacje.

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.