Projekt „Włoska mobilność – fundamentem europejskiej kariery”

Flaga Unii Europejskiej z dopiskiem Erasmus +

Flaga Unii Europejskiej z dopiskiem Erasmus +Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie w okresie od 01.11.2018 do 31.12.2019 realizuje projekt pn. Włoska mobilność – fundamentem europejskiej kariery, finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Dofinansowanie, które otrzymała nasza szkoła na realizację projektu wynosi 59 809,00 Euro

Głównym celem projektu jest rozwój oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie poprzez wdrożenie zagranicznych praktyk zawodowych, oraz rozwój  kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych 23 uczniów.

Uczestnicy dzięki udziałowi w działaniach projektowych zwiększą nie tylko swoje kompetencje zawodowe i interpersonalne, ale również poszerzą swoją świadomość międzykulturową. Zagraniczne praktyki umożliwią im zapoznanie się z europejskimi standardami pracy oraz nowymi osiągnięciami technologicznymi. Dodatkowo realizacja projektu umożliwi naszej szkole zwiększenie jakości kształcenia oraz podniesienie kompetencji organizacyjnych, językowych i kulturowych wśród pracowników placówki.

W stażach zagranicznych weźmie udział 23 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Łapanowie w zawodach: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych technik rolnik i technik organizacji reklamy, uczniom będzie towarzyszyć 2 opiekunów – nauczycieli naszej szkoły. Mobilność przewidziana jest na 25.05.2019 – 22.06.2019

Organizacją pobytu zajmie się nasz partner – YouNet z siedzibą w Bolonii.

Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach językowo-pedagogiczno-kulturowych, które pomogą im w przygotowaniu się do mobilności zagranicznej. Podczas ćwiczeń z języka angielskiego uczestnicy nauczą się przede wszystkim słownictwa zawodowego, zaś zajęcia z języka włoskiego pozwolą im poznać podstawowe słownictwo. Zajęcia kulturowe umożliwią im poznanie obyczajów, tradycji i norm panujących we Włoszech. Uczniowie wezmą również udział w zajęciach z pedagogiem szkolnym, które będą miały na celu podniesienie ich motywacji, zintegrowanie w grupie oraz przygotowanie psychiczne do kilkutygodniowego rozstania z bliskimi. Podczas zajęć poznają również narzędzie Europass-CV, dzięki któremu w przyszłości będą mogli w przejrzysty i ciekawy sposób zaprezentować swoją osobę tworząc Curriculum Vitae według europejskich standardów.

Przed wyjazdem na mobilność z każdym uczestnikiem projektu zostanie podpisana umowa, porozumienie o programie zajęć oraz zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności. Nabyte podczas zagranicznych staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie we Włoszech wraz z wyżywieniem (kolacja oraz kieszonkowe na pozostałe wyżywienie), podróż, ubezpieczenie, wycieczki kulturowe, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne. Zostaną one pokryte z budżetu projektu.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w okresie listopad grudzień 2018 jej dokładny termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pan Roman Matus – koordynator.

Włoska mobilność-fundamentem europejskiej kariery 2

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.