Publikacje 2020

Trzy uczestniczki kursu w żółtych kamizelkach odblaskowych, kucające przy dronie.

Podsumowanie realizacji projektu CKZ za rok 2020 1 W ramach realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie oraz w Zespole Szkół nr 2 im Stanisława Konarskiego w Bochni projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” nr projektu RPMP.10.02.02-12.-0242/16 uczniowie i nauczyciel wzięli udział w 2020r. w następujących formach wsparcia:

 1. Kursach kwalifikacyjnych dla uczniów:
 • Kurs rysunku odręcznego
 • Kurs obsługi programu komputerowego Sketchup
 • Kurs obsługi programu AutoCad I, II, III stopień
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i egzaminem państwowym
 • Kurs operatora koparko-ładowarki dla technika budownictwa, drogownictwa, urządzeń sanitarnych wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i egzaminem państwowym
 • Kurs - montaż rusztowań dla technika budownictwa wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i egzaminem państwowym
 • Kurs obsługi programu kosztorysowego BIMestiMate
 • Kurs obsługi nakładki geodezyjnej MK POWER
 • Warsztaty instalacji solarnych
 • Warsztaty pompy ciepła PCWU, PCWB
 • Warsztaty instalacje fotowoltaiczne
 • Warsztaty pompy ciepłą PCCO
 • Kurs spawacza elektrycznego TIG wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i egzaminem państwowym
 • Kurs spawacza elektrycznego MAG wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i egzaminem państwowym
 • Kurs operatora wózka widłowego
 • Kurs operatora DRONA (VLOS, BVLOS)
 • Kurs kreowanie wizerunku pracownika branży budowlanej
 • Kurs przestrzeń w reklamie i aranżacja wnętrz stoisk handlowych w branży budowlanej

  W ramach oferowanych form wsparcia w projekcie, uczniowie wzięli udział w różnych kursach zawodowych umożliwiających podniesienie kompetencji lub nabycie kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy.

 1. Zajęciach dydaktyczno-wyrówanwczych:
 • Zajęcia informatyka dla technika – zajęcia poszerzające umiejętność wykorzystania programów komputerowych przez techników budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, geodezji
 • Zajęcia z zakresu prawa budowlanego
 • Zajęcia wyrównawcze z organizacji robót budowlanych
 • Zajęcia pracownia wiedzy technicznej
 • Zajęcia teoretyczne z zakresu tynkarstwa i montażu suchej zabudowy
 • Zajęcia wyrównawcze z zakresu tynkarstwa i montażu suchej zabudowy (ćwiczenia praktyczne)                                                                       
 • Zajęcia wyrównawcze z zakresu malowania, tapetowania i posadzkarstwa (ćwiczenia praktyczne)

Odpowiednio przygotowany plan, dobór środków dydaktycznych i innych materiałów pomocniczych, zastosowanie optymalnej formy pracy oraz dobór kadry nauczycieli przygotowanej pod względem metodycznym i merytorycznym pomógł uczniom w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z zakresu wiedzy praktycznej i teoretycznej.

 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli:
 • Szkolenie "Projektowanie, modelowanie, skanowanie 3D”

W projekcie zrealizowano działania wspierające doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podniesiono kompetencje, kwalifikacje zawodowe z wiedzy przedmiotowej (merytorycznej), które są podstawą procesu kształcenia uczniów.

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest wsparciem realizowanym przez cały rok, było ukierunkowane na wsparcie wszystkich uczniów
 2. Staże i praktyki dla uczniów

Uczniowie w czasie staży/praktyk pod nadzorem pracowników firm pogłębili wiedzę nabytą w szkole, nabyli doświadczenie zawodowe.

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.