Zamówienia Publiczne z dnia 18.07.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:

"Modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku warsztatów w Łapanowie, należących do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - pobierz (PDF, 551 KB), DOC

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  - pobierz (PDF, 11,06 MB)

Zał nr 1 - Formularz oferty - pobierz(PDF, 479 KB), (DOCX, 53 KB)

Zał nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - pobierz (PDF, 803 KB), (DOCX, 79 KB)

Zał nr 3 - Wykaz robót budowlanych - pobierz (PDF, 605 KB), (DOCX, 39 KB)

Zał nr 4 - Wykaz osób - pobierz (PDF, 275 KB), (DOCX, 37 KB) 

Zał nr 5 - Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych  - pobierz (PDF, 253 KB), (DOCX, 34 KB) 

Zał nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - pobierz (PDF, 330 KB), (DOCX, 46 KB)

Zał nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  - pobierz (PDF, 643 KB), (DOCX, 33 KB)

Zał nr 8 - Projekt umowy - pobierz (PDF, 614 KB)

Zał nr 9 - dokumentacja projektowa  - (ZIP, 4,49 MB)


Szczegółowa specyfikacja techniczna - pobierz (PDF, 627 KB)


Informacja z otwarcia ofert - pobierz (PDF, 129 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (PDF, 277 KB)

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.