Zamówienia Publiczne z dnia 17.05.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty na „Adaptację pracowni kosztorysowania i organizacji budowy oraz warsztaty szkolne - podjazd dla niepełnosprawnych”

w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16.

Zapytanie ofertowe - (PDF, 2,06 MB)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty  - (DOCX, 61 KB)

Załącznik nr 2 - Projekt umowy - (DOCX, 92 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz_spełnianiu warunków udziału - (DOCX, 57 KB)

Dokumentacja techniczna załącznik nr 1- kosztorys nakładczy - projekt pracowni komputerowej - (PDF, 659 KB)

Dokumentacja techniczna załącznik nr 2 - przedmiar - instalacja elektryczna -  (PDF, 2,86 MB)

Dokumentacja techniczna załącznik nr 3 - przedmiar - likwidacja barier architektonicznych - (PDF, 1,47 MB)

Dokumentacja techniczna załącznik nr 4 - aranżacja sali lekcyjnej - (PDF, 6,37 MB)  


WYBÓR OFERTY Adaptacja pracowni kosztorysowania i organizacji budowy oraz warsztaty szkolne - podjazd dla niepełnosprawnych - (PDF, 165 KB)

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.