Zamówienie Publiczne z dnia 7.11.1018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na: Zakup doposażenia pracowni w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2

Ogłoszenie nr 645308-N-2018 Pobierz (PDF, 202 KB)

SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)  pobierz (PDF, 985 KB)

Załącznik nr 1 - Wykaz dostaw pobierz (PDF, 282 KB) (DOC, 67 KB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pobierz (PDF, 396 KB) (DOCX, 67 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału pobierz (PDF, 827 KB) (DOC, 108 KB)

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pobierz (PDF, 1,37 MB) (DOCX, 57 KB)

Załącznik nr 5 - Formularz oferty pobierz (PDF, 1,27 MB) (DOC, 57 KB)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy na dostawy lub usługi pobierz (PDF, 1,06 MB)

Załącznik nr 7 - SOPZ – Cześć 1 Komputery pobierz (PDF, 722 KB)

Załącznik nr 8 - SOPZ – Cześć 2 Pracownia OZE pobierz (PDF, 662 KB)

Załącznik nr 9 - SOPZ – Cześć 3 Meble pobierz (PDF, 635 KB)

Załącznik nr 10 - SOPZ – Część 4 Stanowiska budowlane pobierz (PDF, 828 KB)

Załącznik nr 11 - SOPZ – Część 5 Materiały dydaktyczne pobierz (PDF, 671 KB)

 


Powiadomienie o zmianach w SIWZ    pobierz (PDF, 319 KB)

Odpowiedź na pytanie w sprawie SIWZ  pobierz (PDF, 319 KB)

Odpowiedź na pytanie w sprawie SIWZ  pobierz (PDF, 330 KB)


Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Zakup doposażenia pracowni w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy " - pobierz (PDF, 107 KB)

Powiadomienie o zmianach  SIWZ - pobierz (PDF, 498 KB)

Obowiązujący formularz oferty - pobierz (DOCX, 111 KB)

Odpowiedzi na pytania w sprawie SIWZ - pobierz (PDF, 1,01 MB)  


Informacja z otwarcia ofert - pobierz (PDF, 212 KB) (DOCX, 67 KB)


 Zawiadomienie o unieważnieniu - pobierz (PDF, 398 KB)


Powiadomienie o wyborze oferty - pobierz (PDF, 767 KB)

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.