Artykuł rekrutacja Erasmus+

Artykuł rekrutacja Erasmus+ 1

Artykuł rekrutacja Erasmus+ 1REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Włoska mobilność – fundamentem europejskiej kariery zawodowej”

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Łapanowie w okresie od 01.11.2018 - 31.12.2019 realizuje projekt „Włoska mobilność – fundamentem europejskiej kariery zawodowej”, projekt realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

 

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w czterotygodniowych stażach zagranicznych we Włoszech w okresie 25.05.2019 – 22.06.2019. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione: zakwaterowanie (Bolonia) wraz z wyżywieniem (kolacje i kieszonkowe na pozostałe wyżywienie), podróż, ubezpieczenie, wycieczki, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne.

Przed odbyciem stażu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych, a po powrocie z Włoch w działaniach upowszechniających rezultaty projektu. Staż uczestnicy odbywają samodzielnie w indywidualnie przyznanych miejscach stażowych

 

Grupę docelową projektu stanowią uczennice i uczniowie klasy II i III technikum,  kształcący się na kierunkach:

technik logistyk technik żywienia i usług gastronomicznych technik organizacji reklamy technik rolnik

 Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

  • zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,
  • uzupełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (część A i część B1) W przypadku niepełnoletności kandydata formularz musi podpisać również jego rodzic/opiekun prawny,
  • przedłożyć formularz do uzupełnienia wychowawcy (część B2),
  • wypełniony i potwierdzony przez wychowawcę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu – Romana Matusa lub złożyć w sekretariacie szkoły,

w okresie od 10.12.2018r. do  4.01.2019r.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji (PDF, 198KB)
  2. Formularz zgłoszeniowy (DOC, 184 KB)

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.