Zamówienie publiczne z dnia 10.05.2019

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do udziału w przetargu na: Kompleksowa modernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej w CKZiU w Łapanowie

Ogłoszenie nr 546062-N-2019 z dnia 2019-05-10 r. (PDF, 411 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 592 KB) (DOC, 196 KB)

zał nr 1 - Formularz oferty (PDF, 299 KB) (DOC, 52 KB)

zał nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (PDF, 783 KB) (DOC, 77 KB)

zał nr 3 - Wykaz robót budowlanych (PDF, 694 KB) (DOC, 38 KB)

zał nr 4 - Wykaz osób(PDF, 265 KB) (DOC, 39 KB)

zał nr 5 - Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (PDF, 295 KB) (DOC, 34 KB)

zał nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 372 KB) (DOC, 46 KB)

zał nr 7 - Zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (PDF, 844 KB) (DOC, 33 KB)

zał nr 8 - Projekt umowy (PDF, 462 KB) (DOC, 230 KB)

zał nr 9 - Dokumentacja techniczna i STWIORB  (ZIP, 56,82 MB)

Odpowiedź na zapytanie  (PDF, 328 KB)

Odpowiedź na zapytanie (PDF, 245 KB)

Odpowiedź na zapytanie (PDF, 237 KB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 224 KB)

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.