Uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II

Uroczystość nadania imienia oraz sztandaru CKZiU im. św. Jana Pawła II w Łapanowie odbędzie się 16.10.2017 r. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p/w „Redemptor Hominis” o godzinie 10.00 wraz z poświęceniem sztandaru.
„Wy jesteście przyszłością świata” – słowa św. Jana Pawła II pod takim hasłem odbędzie się uroczystość nadania imienia CKZiU w Łapanowie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Nowe Koło Zainteresowań w CKZiU Łapanów

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie technikum rolniczego założyli szkolne koło zainteresowań, które nosi nazwę Szkolne Kółko Rolnicze w skrócie SKR. Mimo, że skrót kojarzy się z historyczną nazwą SKR – Spółdzielnia Kółek Rolniczych, członkowie chcą rozwijać kompetencje i zdobywać doświadczenie poprzez udział w eventach pozaszkolnych o tematyce rolniczej, samokształcenie przez: literaturę fachową, czasopisma branżowe, Internet. SKR wzoruje się na organizacji prawdziwego kółka rolniczego poczynając od logo, statutu i organów kółka. Mamy nadzieję, że aktywność w Szkolnym Kółku Rolniczym pozwoli wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie w naszych gospodarstwach.

Wyniki matur 2017

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych. Zdawalność naszych absolwentów wyniosła: w LO 87,5% przy średniej w kraju 89%, w technikum 83,3% przy średniej krajowej 76%, w LO dla dorosłych 100% zdawalności. Zarówno w technikum jak i w liceum nie zdało matury tylko po jednej osobie spośród wszystkich przystępujących do egzaminu maturalnego ! Wstępna analiza wyników na stronie www.oke.krakow.pl
Gratulujemy wyników i życzymy udanej rekrutacji na wyższe uczelnie !!!

Erasmus+ – zakończenie zajęć przygotowawczych do wyjazdu do Niemiec.

Na początku września uczniowie biorący udział w zajęciach językowo-kulturowo-pedagogicznych przegotowujących do wyjazdu na praktykę do Niemiec w ramach programu Erasmus+ otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w przygotowaniu. Zajęcia odbywały się w czerwcu i zakończyły tuż przed wakacjami. W zajęciach brała udział grupa 30 uczniów kształcąca się w trzech zawodach: technik budownictwa, mechanik i handlowiec. Głównym celem zajęć było poznanie słownictwa danej branży oraz potrzebnego w komunikacji codziennej . Uczestnicy zajęć poznali również obyczaje, tradycje, normy kulturowe panującymi w Niemczech, zasady savoir-vivre zapoznali się ze strukturą dokumentu Europass-CV.

Czytaj dalej – galeria

„V Noc z Logistyką” za nami

W nocy z 12 na 13 czerwca 2017 roku w CKZiU w Łapanowie odbyła się już „V Noc z Logistyką”. Wieczór rozpoczął się od grilla, a upieczone kiełbaski ściągnęły do biwakowania nie tylko młodzież należącą do Szkolnego Klubu Logistyki. Następnie uczestnicy przenieśli się do pracowni logistyczno-spedycyjnej gdzie odbyła się dalsza część wieczoru. Wspólna zabawa trwała do białego rana; rozwiązywano ciekawe zadania logistyczne, oglądano filmy. Młodzi logistycy bardzo zmęczeni, ale zadowoleni udali się nad ranem do swoich domów.

Czytaj dalej – galeria

Erasmus+ przygotowanie do mobilności

Od 27 maja rozpoczęły się zajęcia przygotowawcze do wyjazdu w ramach programu Erasmus+. W zajęciach uczestniczy grupa 30 uczniów. Przygotowania obejmują zajęcia językowe z języka niemieckiego, w trakcie których uczestnicy zapoznają się ze słownictwem branżowym oraz związanym z komunikacją w życiu codziennym. Zajęcia te będą realizowane w trzech grupach uczniowskich w zawodach technik mechanik, technik budownictwa oraz technik handlowiec. W tych samych grupach odbędą się również zajęcia ze wsparcia pedagogicznego, których celem jest zapoznanie się z dokumentem Europass-CV, zasadami savoir-vivre oraz przygotowanie do zagranicznego pobytu i podniesienie motywacji – m.in. wzmocnienie odporności na stres, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, adaptacja w nowym międzynarodowym środowisku, radzenie sobie z rozłąką z rodziną.

Czytaj dalej – galeria

Młodzi Obywatele w CKZiU Łapanów

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie zakończono realizację programu Młody Obywatel organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Młody Obywatel to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Placówki przystępujące do realizacji zadań w roku szkolnym 2016/2017 miały do wyboru jeden z trzech tematów: „Reportaż po sąsiedzku”, „Urząd od podszewki” i „Przyszłość na warsztacie”. Tym razem młodzież Szkolnego Klubu Logistyki działającego w CKZiU w Łapanowie pod opieką mgr Krystyny Migdał wybrała zagadnienie drugie – „Urząd od podszewki”. Zadanie polegało na zapoznaniu się z funkcjonowaniem dowolnej instytucji w danej miejscowości oraz otwarciu jej drzwi dla okolicznych mieszkańców i ich potrzeb. Młodzi Obywatele wybrali do współpracy Ochotniczą Straż Pożarną.

Czytaj dalej – galeria

Bądź bezpieczny w pracy

Zakończył się projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Kultura bezpieczeństwa” w ramach kampanii ,,Młodzi pracownicy –bezpieczny start”.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do czekającego ich przejścia ze szkoły do pracy – podjęcie pierwszego zatrudnienia. Uczniom przekazane zostały informacje o bezpieczeństwie pracy i przysługujących prawach, aby w przyszłości potrafili korzystać z uprawnień pracowniczych oraz chętnie nabywali wiedzę popularyzującą zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Czytaj dalej – galeria