„Reklama dźwignią handlu” – technik handlowiec zwiedza wystawę „Kupując oczami”

26 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy I i III w zawodzie technik handlowiec pod opieką pani Ewy Wiaderny oraz pani Kingi Węglarz poznali bogaty świat środków reklamowych XIX i XX wieku prezentowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w Kamienicy Hipolitów. Celem wycieczki przedmiotowej było poznanie organizacji działań reklamowych i marketingowych stosowanych przez krakowskich przedsiębiorców – którą przedstawiła kuratorka wystawy Pani Iwona Kawalla. Największą siłę oddziaływania na potencjalnych klientów w minionych dziesięcioleciach miały ogłoszenia zwane niegdyś inseratami, drukowane w prasie, w księgach adresowych i informatorach, poza tym katalogi oraz cenniki wydawane przez przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej – galeria

Warsztaty szkolne – nowe zakupy

W ostatnich dniach warsztaty szkolne zostały wyposażone w kolejny nowy profesjonalny sprzęt dla kierunku mechanik pojazdów samochodowych. Zostały zakupione: komplet kluczy pneumatycznych, wiertarka pneumatyczna z osprzętem, podnośnik typu żaba, osprzęt do wyważania i na prawy kół a także urządzenia do wykonania zasilania pneumatycznego w pracowniach samochodowych. Dzięki poczynionym w ostatnim czasie zakupom warsztaty szkolne mogą się pochwalić stale unowocześnianą bazą i coraz lepszymi warunkami kształcenia praktycznego.

Czytaj dalej – galeria

Okręgowe zmagania OWiUR 2017

W dniach 21-22 kwietnia 2017 roku w Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim rozgrywane były eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę reprezentowała Katarzyna Świerk uczennica klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych w bloku tematycznym gastronomia. Podczas pierwszego dnia olimpiady jednym z wielu gości był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest najdłużej istniejącą i największą olimpiadą zawodową w kraju. Corocznie bierze w niej udział, wliczając w to etap szkolny i okręgowy, kilka tysięcy uczniów z kilkuset szkół średnich z całej Polski.

Czytaj dalej – galeria

Niezwykła wizyta

Dorośli słuchacze kursu R.03 i uczniowie TR z opiekunami: Panią Barbarą Rychel, Panią Barbarą Radziętą i Panem Antonim Biernatem mieli okazję w dn. 12.05.2017 r. na własne oczy zobaczyć ciekawą owczarnię i poznać technologię produkcji unikalnego sera z mleka owczego. Było to możliwe podczas wizyty w gospodarstwie Pan Romana Kluski w Łosiach k. Krynicy-Zdroju. Walory zdrowotne jagnięciny i dojrzewającego sera owczego przekonały właściciela firmy „Prawdziwe jedzenie” do uruchomienia chowu owiec w Beskidzie Sądeckim oraz wykorzystania najnowszych urządzeń technicznych w celu uzyskania mleka owczego o najlepszych parametrach fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

Czytaj dalej – galeria

Ekonomia społeczna w szkole

Zainteresowani uczniowie z różnych klas mogli w czasie warsztatów, prowadzonych przez Pana Antoniego Biernata, zapoznać się z tematyką prowadzenia firmy realizującej oprócz wypracowywania zysku również ważne cele społeczne, np. zatrudniając osoby niepełnosprawne. W czasie zajęć jest wykorzystywana edukacyjna ekonomiczna gra planszowa pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”.
Ekonomię społeczną promuje m.in. w szkołach ponadgimnazjalnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i używa w tym celu w/w gry planszowej.
Finał corocznej akcji edukacyjnej ROPS-u w szkołach jest rozrywką na szczeblu wojewódzkim.

Czytaj dalej – galeria

Szkolny Mistrz Ortografii

10 kwietnia 2017 roku odbył się w naszej szkole konkurs ortograficzny. W szranki stanęło 48 uczniów ze wszystkich klas. Uczestnicy pisali dyktando, w którym musieli się wykazać znajomością zasad ortografii i interpunkcji. Większość uczniów biorących udział w konkursie dobrze poradziła sobie z licznymi pułapkami ortograficznymi.

Mistrzynią Ortografii została Klaudia Zygmunt z klasy III Technikum Handlowego.
Laureatami Konkursu zostali:
Anna Kucharczyk z klasy I Technikum Handlowego
Krzysztof Bujak z klasy II Technikum Budowlanego
Rafał Bujak z klasy III Technikum Mechanicznego

Czytaj dalej – galeria

Szkolny Konkurs Recytatorski

12 kwietnia 2017 roku odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski ” Poeci o nas i o sobie…” W rywalizacji o laur najlepszego recytatora wzięło udział 10 uczestników, którzy przedstawili utwory poetów współczesnych. Recytowano m.in. wiersze: C. Miłosza, W. Szymborskiej, Z. Herberta, A. Bursy. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z interpretacją niełatwych utworów.

I miejsce zajęła Paulina Sala z klasy III LO
II miejsce zajął Hubert Jankowicz z klasy II Technikum Budowlanego

Czytaj dalej – galeria

Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej

25 maja 2017 roku, w czasie dnia otwartego, odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej. Była to już siódma jego edycja, ale po raz pierwszy organizatorem było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. Wcześniej konkurs organizowany był przez Zespół Szkół w Dąbrowicy. Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów. W tym roku z zaproszenia organizatorów skorzystali uczniowie z gimnazjów w: Nieszkowicach Małych, Raciechowicach, Królówce, Starym Wiśniczu, Kamionnej, Siedlcu i Gruszowie.

Czytaj dalej – galeria