Informacje dla absolwentów

 

time

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Absolwent Zespołu Szkół w Łapanowie oraz Zespołu Szkół w Dąbrowicy składa deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 do dyrektora CKZiU w Łapanowiekarta2

 

 

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY
Szczegółowe informacje o opłatach na stronie OKE