Erasmus+ 2019 przygotowanie do mobilności

Od 2 marca rozpoczęły się zajęcia przygotowawcze do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ „Włoska mobilność – fundamentem europejskiej kariery”. W zajęciach uczestniczy grupa 23 zakwalifikowanych uczestników wyjazdu oraz grupa uczniów z listy rezerwowej. Przygotowania obejmują zajęcia językowe z języka angielskiego i włoskiego, w trakcie których uczestnicy zapoznają się ze słownictwem branżowym oraz związanym z komunikacją w życiu codziennym. Zajęcia te są realizowane w trzech grupach uczniowskich w zawodach technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy oraz technik rolnik.

 

W grupach również odbędą się zajęcia ze wsparcia pedagogicznego, których celem jest zapoznanie się z dokumentem Europass-CV, zasadami savoir-vivre oraz przygotowanie do zagranicznego pobytu i podniesienie motywacji – m.in. wzmocnienie odporności na stres, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, adaptacja w nowym międzynarodowym środowisku, radzenie sobie z rozłąką z rodziną. Dla wszystkich przygotowujących się do wyjazdu przeprowadzone zostaną również zajęcia ze wsparcia kulturowego w trakcie których uczestnicy zapoznani zostaną z normami kulturowymi panującymi we Włoszech, tradycją, obyczajami.
Na zakończenie tych przygotowań wszyscy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu przygotowania do wyjazdu na włoską mobilność, która rozpocznie się na końcu maja i potrwa do 22 czerwca.