ZFŚS – dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych –
Plik do pobrania

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS –
Plik do pobrania

Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS –
Plik do pobrania