Zamówienie Publiczne z dnia 03.12.2018 (2)

DYREKTOR Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa klimatyzatorów 3,5 kW – 5 szt.”

 

 

Treść ogłoszenia (plik „dostawa central wentylacyjnych”)  – pobierz PDF

Załącznik 1 Wzór oferty  – pobierz DOC