Zamówienie Publiczne z dnia 14.12.2018

DYREKTOR Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na „Roboty budowlane, rozbiórkowe oraz murowe w pomieszczeniach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 oraz 14”

 

 

Treść ogłoszenia (plik „Roboty budowlane, rozbiórkowe oraz murowe w pomieszczeniach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 oraz 14” )  – pobierz PDF

Załącznik 1 Wzór oferty  – pobierz DOC

Załącznik 2 Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  – pobierz   PDF

Załącznik 3 RODO  pobierz  PDF