Zamówienia Publiczne z dnia 23.05.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16

Spis kursów, szkoleń oraz warsztatów:

Część 1 Kurs obsługi programu komputerowego Sketchup

Część 2 Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień

Część 3 Warsztaty instalacji solarnych

Część 4 Warsztaty Pompy ciepła wody PCWU, PCWB

Część 5 Warsztaty Instalacje fotowoltaiczne

Część 6 Warsztaty Pompy ciepła wody PCCO

Część 7 Kurs spawacza elektrycznego TIG

Część 8 Kurs spawacza elektrycznego MAG

Część 9 Kurs operatora drona (VLOS, BVLOS)

Część 10 Kurs prawa jazdy kategorii B

Część 11 Szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych

Część 12 Szkolenie z zakresu kolektorów słonecznych

Część 13 Szkolenie z zakresu kotłów i piecy na biomasę

Część 14 Szkolenie z zakresu pomp ciepła

Część 15 Adobe photoshop, Corel Draw – podstawowe i zaawansowane techniki obsługi programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej

Część 16 Kurs – Pozyskiwanie i przetwarzanie danych naziemnego i lotniczego skanowania laserowego

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz PDF

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia pobierz PDF,

załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udział pobierz PDF, DOC

załącznik nr 3 – Wykaz usług pobierz PDF, DOC

załącznik nr 4 – Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych pobierz PDF, DOC

załącznik nr 5 – Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pobierz PDF, DOC

załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pobierz PDF, DOC

załącznik nr 7 – Projekt umowy pobierz PDF

załącznik nr 8 – Formularz oferty pobierz PDF, DOC

 


 

28.05.2018 – Odpowiedz na zapytanie w sprawie SIWZ – pobierz PDF

 

 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz PDF


Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ – pobierz PDF

Informacja z otwarcia ofert – pobierz PDF

 


Powiadomienie o unieważnieniu zadań – pobierz PDF