Zamówienia Publiczne z dnia 08.06.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty na „Remont odwodnienia budynku B w CKZiU w Łapanowie”

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjne

 

 


Ogłoszenie o wyborze ofertypobierz