Zamówienia Publiczne z dnia 05.03.2019

DYREKTOR Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kursu dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”

Przeprowadzenie kursu obsługi programu kosztorysowego BIMestiMate On-line dla technika budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, urządzeń sanitarnych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zapytanie ofertowe BIMestiMate  – DOC PDF

Załącznik 1 – formularz oferty – DOC

Załącznik 2 – grupy kapitałowe – DOC PDF

Załącznik 3 – projekt umowy – PDF

Załącznik 4 – RODO – DOC PDF


„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”  PDF