Zamówienia Publiczne z dnia 05.03.2019 nr2

DYREKTOR Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kursu dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”

Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów:
Warsztaty instalacji solarnych
Warsztaty Pompy ciepła wody PCWU, PCWB
Warsztaty Instalacje fotowoltaiczne
Warsztaty Pompy ciepła wody PCCO
Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli:
Szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych
Szkolenie z zakresu kolektorów słonecznych
Szkolenie z zakresu kotłów i pieców na biomasę
Szkolenie z zakresu pomp ciepła

Zapytanie ofertowe –  PDF
Załącznik 1 – formularz oferty – DOC PDF
Załącznik 2 – grupy kapitałowe| – DOC PDF
Załącznik 3 – projekt umowy – DOC PDF
Załącznik 4 – RODO – DOC PDF


„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”  PDF