Szkoła Policealna

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kierunki kształcenia Szkoła Policealna:
-Technik Administracji
-Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
-Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

technik robót wykończeniowych w budownictwie
technik technologii żywności