Szkoła Policealna

Dokumenty:
Regulamin Rekrutacji 2019 do Szkoły Policealnej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kierunki kształcenia Szkoła Policealna:
-Technik Administracji
-Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
-Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy