Kierunki – Szkoła Branżowa I Stopnia 2020/2021

BRANŻA HANDLOWA:
Sprzedawca
BRANŻA TRANSPORTU-DROGOWEGO:
Kierowca Mechanik
BRANŻA BUDOWLANA:
Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych
Murarz-Tynkarz
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA:

Kucharz
BRANŻA SPOŻYWCZA:
Cukiernik
BRANŻA ROLNO-HODOWLANA:
Rolnik
BRANŻA MOTORYZACYJNA:

Mechanik Pojazdów Samochodowych

 


BRANŻA POLIGRAFICZNO-FOTOGRAFICZNA:

Technik reklamy
BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNO-BIUROWA:
Technik Ekonomista
BRANŻA HANDLOWA:
Technik Handlowiec
BRANŻA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA:

Technik Spedytor
Technik Logistyk
BRANŻA BUDOWLANA:
Technik Budownictwa
Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA:

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
BRANŻA ROLNO-HODOWLANA:

Technik Rolnik
Technik Agrobiznesu
Technik Weterynarii  – Nowość
BRANŻA MECHANICZNA:

Technik Mechanik
BRANŻA TELEINFORMATYCZNA:
Technik Informatyk