ZOSTALI RATOWNIKAMI ŻYCIA

1 marca 2017 roku w naszej szkole miała miejsce Akcja  Honorowego Krwiodawstwa, organizowana przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Akcję poprzedziła promocja honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Łapanowa oraz pracowników Urzędu Gminy. Jak zwykle i tym razem zgłosiło się wielu bohaterów, którzy dobrowolnie i za darmo poświęcili swój czas i bezcenną cząstkę samego siebie, by uratować życie bliźniemu. Zarejestrowano 23 dawców krew oddało 20, co dało łącznie 9 litrów krwi. Opiekunowie HDK składają wszystkim dawcom krwi wyrazy szacunku ogromnego uznania za ratowanie największej wartości, jaką jest ludzkie życie. 

Czytaj dalej – galeria

„ Nie bój się bronić!”- niezwykła lekcja samoobrony

W dniu 8 marca 2017r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w zajęciach z zakresu samoobrony.  Szkolenie poprowadził trener i instruktor Kick- Thaiboxingu 2 Dan – Rafał BACA Szaflarski. Zajęcia to nie tylko nauka radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, ale również poprawienie siły, gibkości i ogólnej sprawności fizycznej. Jest to więc kolejne działanie związane z promocją zdrowia w naszej szkole, w tym aktywności fizycznej. Uczestniczki zajęć poznały elementy sportów walki, w tym nauczyły się wykorzystywać posiadane przy sobie przedmioty do odparcia ataku. Instruktor przekazał dziewczętom wiedzę ,jak zareagować na kryzysową sytuację, nawet bez używania technik samoobrony. W wielu przypadkach wiedza ta pozwala kobietom poczuć się pewniej w sytuacji zagrożenia, a tym samym eliminując lub chociaż minimalizując ryzykowne zachowania i przemoc.
Agnieszka Nowak

Czytaj dalej – galeria

Małopolski Konkurs Pięknego Czytania- X EDYCJA

Dnia 8 marca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbył się X Małopolski Konkurs Pięknego Czytania, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie brało udział 49 osób. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Zygmunt z III Technikum Handlowego, czytając fragment książki Doroty Terakowskiej, Ono oraz Marek Kobyłko z II Technikum Informatycznego – fragment książki Stanisława Lema, Solaris.

Czytaj dalej – galeria

Z wizytą u młodszych kolegów

Dnia 7.03.17 roku uczniowie z klasy III technikum żywienia wraz z opiekunem Izabelą Mączka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie udali się do Publicznego Przedszkola w Łapanowie. Przybyli tam w celu promocji zdrowego stylu życia w związku z projektem, który organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Grupa uczniów naszej szkoły najpierw przeczytała wiersze o tematyce zdrowotnej m.in „Na straganie”, „Warzywa”,czy „Pomidor”, a następnie zaprezentowała wiele okazów warzyw , które dzieci z wielkim zaangażowaniem rozpoznawały. Dowiedziały się również na temat tego jak istotną sprawą jest ich spożywanie. Dodatkowo młodzież przygotowała różne zabawy w tle z muzyką do następujących piosenek „Zdrowia smaki”czy „Olimpiada w Jarzynowie”.

Czytaj dalej – galeria

Wycieczka do serwisu Audi i Volkswagena

2 marca 2017r. uczniowie klasy trzeciej technikum mechanicznego wraz z uczennicami klasy drugiej technikum żywieniowego pod opieką pana Marcina Budzyna, pana Rafała Ignacyka i pani Anny Zielińskiej udali się na wycieczkę do Krakowa. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie salonu oraz serwisu Volkswagena i Audi. Uczniowie zostali zapoznani z komputerową diagnostyką samochodową. Ma ona niewątpliwie jedną, dużą zaletę-dzięki niej możliwe jest rozpoznanie stanu technicznego pojazdów bez ich demontażu przy braku naruszeń podstawowego funkcjonowania połączeń elementów, z wykorzystaniem specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej i metod badań diagnostycznych. Taka forma diagnozowania daje możliwość oceny stanu technicznego poszczególnych układów i zespołów pojazdów mechanicznych na podstawie porównania wartości parametrów stanu z wartościami parametrów określonych przez producenta.

Czytaj dalej – galeria

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z okazji obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Celem przedsięwzięcia było uczczenie pamięci o podziemiu niepodległościowym oraz popularyzacja wiedzy na temat wysiłku Żołnierzy Wyklętych w walce z sowietyzacją Polski. Zbigniew Herbert napisał o nich: Ponieważ żyli prawem wilka/ historia o nich głucho milczy ( Wilki). Zniszczono ich fizycznie, niszczono moralnie w oczach społeczeństwa, nie mieli prawa istnieć w narodowej pamięci.
Narody tracąc pamięć, tracą życie. Te słowa wypowiedziane przez jednego z najważniejszych dowódców I wojny światowej, marszałka Ferdynanda Focha, mają bardzo głębokie przesłanie. Foch miał słuszność, pamięć o tych , którzy swoje życie złożyli na ołtarzu Ojczyzny jest wymownym obrazem dziejów narodowych, zarówno okresu pokoju jak i czasu wojny.

Czytaj dalej – galeria

Centrum Kompetencji Zawodowej w CKZiU w Łapanowie

Powiat Bocheński uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
W projekcie wezmą udział uczniowie oraz nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie oraz Zespołu Szkół nr 2 w Bochni w latach 2017-2020. Realizatorem przedsięwzięcia będzie CKZiU w Łapanowie. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u 280 uczniów szkół z terenu powiatu bocheńskiego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia na bazie CKZ we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami, podniesienie kwalifikacji u co najmniej 130 uczniów ze szkół zawodowych powiatu bocheńskiego, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 26 nauczycieli zawodu z branży budowlanej na terenie powiatu bocheńskiego. Łączna wartość projektu to ponad 2,3 miliona zł a kwota dotacji 2,1 miliona zł.

III Edycja Konkursu Literackiego – „Książka na Medal”,

III Edycja Konkursu Literackiego „Książka na Medal”, zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Bochni, została rozstrzygnięta. Przedmiotem konkursu była recenzja wybranej książki przeznaczonej dla młodzieży, polskiego lub zagranicznego autora. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością i talentem literackim. Prace uczniów oceniało jury w składzie: Iwona Multan – bibliotekarz w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni, Magdalena Szczeblewska – kierownik Fili Biblioteki Pedagogicznej w Bochni oraz dr Jan Zięba (przewodniczący jury) – wykładowca w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Czytaj dalej – galeria

Akcja Honorowego Dawstwa Krwi

1 marca (środa) 2017r. w godz. 9.00-12.00
W budynku B (sala nr 9) odbędzie się akcja Honorowego Dawstwa Krwi.
Zapraszamy honorowych dawców oraz pełnoletnich uczniów do wzięcia w niej udziału.
opiekunowie  HDK

Walentynki 2017

W dniu 14 lutego 2017r. w naszej szkole obchodziliśmy Walentynki. Walentynki (ang.Valentine’s Day) to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem).
Wiele uczennic oraz uczniów, jak również nauczycieli otrzymało kartki walentynkowe. Wszyscy natomiast zostali obdarowani słodkościami-czerwonymi lizakami, czekoladkami oraz cukierkami. W tym dniu nikt w naszej szkole nie czuł się samotny. Panowała radosna, pełna miłości atmosfera.

Czytaj dalej – galeria

DELI zaprasza

Przed feriami zimowymi w naszej szkole rozpoczął działalność sklepik szkolny Samorządu Uczniowskiego „DELI”. W sklepiku z wielkim zaangażowaniem pracują podczas przerw szkolnych uczniowie klasy II technikum handlowego – Kinga Wilk, Agnieszka Wołek, Krzysztof Bujak  i Damian Kubiszewski, wspierani przez swoich kolegów oraz opiekunki – panie Ewę Lorent i Ewę Sudziarską.

Czytaj dalej – galeria

Spotkanie z absolwentem naszej szkoły panem Pawłem Bilskim.

Bardzo nas cieszy kiedy nasi absolwenci odwiedzają szkołę. Czy to tylko po to by się na chwilę pokazać i opowiedzieć co u nich słychać, czy to w przypadku kiedy kierują ich do nas obowiązki zawodowe.  Bardzo ciekawym okazało się spotkanie z absolwentem naszej szkoły jakie miało miejsce 27 stycznia 2017r. Pan Paweł Bilski opowiedział uczniom klas: I TH, II TH, III TH i IV TRR jak potoczyła się jego ścieżka kariery zawodowej. Obecnie jest prywatnym przedsiębiorcą odnoszącym sukcesy w network marketingu. Z pewnością dla wielu, przykład drogi życiowej Pawła, może być natchnieniem do planowania swojego rozwoju i dowodem na to, że nawet wydawało by się skrajnie odważne pomysły na siebie, przy zaangażowaniu, pasji i determinacji mogą się zrealizować.

Czytaj dalej – galeria

VI Warsztaty Logistyczne w CKZiU w Łapanowie

Młodzież Szkolnego Klubu Logistyki, działającego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie pod opieką mgr Krystyny Migdał, uczestniczyła w VI Warsztatach Logistycznych. Spotkanie zorganizowane zostało 25 stycznia 2017 roku, a jego tematem przewodnim były „Rozwiązania logistyczne na przykładzie OSP Łapanów”. W tym dniu każdy z uczestników mógł poczuć się jak prawdziwy strażak biorąc udział w grze symulacyjnej „Straż Pożarna”. Podczas rozgrywki gracze wzięli udział w kilkudziesięciu różnorodnych misjach wymagających szerokiego spektrum umiejętności np. gaszenia pożaru czy usuwania skutków katastrofy kolejki metra.

Czytaj dalej – galeria

Trzech uczniów ze stypendium Prezesa Rady Ministrów

Wicestarosta Bocheński Józef Mroczek wspólnie z Wicekurator Małopolski Haliną Cimer wręczyli stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bocheńskiego. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2016/2017. Z terenu województwa małopolskiego wyróżnionych zostało 299 uczniów w tym 11 z powiatu bocheńskiego.

NASI STYPENDYŚCI TO: Julia Węgrzyn, Marek Kobyłko i Renata Zięba – Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Czytaj dalej – galeria