MCHE

Komponent zawodowy
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie rozpoczyna się realizacja projektu w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
 
W bieżącym roku szkolnym realizujemy zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

– żywienie,
– budownictwo.

Zachęcamy wszystkich do udziału w zajęciach i prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji
Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie
Załącznik 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik 5 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik 6 Zakres danych osobowych przekazywanych do przetwarzania
Załącznik 7 Zgoda na utrwalenia i przetwarzanie wizerunku

W razie pytań prosimy o kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w projekcie:

– obszar żywienie mgr Kinga Fasuga
– obszar budownictwo mgr inż. Rafał Ignacyk

Cele projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – obszary zawodowe:

zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania,
wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce.

Formy wsparcia dla uczniów:
Zajęcia on-line:
prowadzone są w formule wideokonferencji w czasie rzeczywistym, dzięki wykorzystaniu „sprzętu chmurowego”,
w każdym roku szkolnym zrealizowanych jest 30 godzin zajęć,
rekrutacja na zajęcia odbywa się bezpośrednio w szkołach – liczebność grupy to ok. 15 – 20 osób,
zajęcia są prowadzone w oparciu o przygotowane przez uczelnie scenariusze zajęć,
szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymają informacje o konieczności zabezpieczenia niezbędnych materiałów dydaktycznych na poszczególne zajęcia,
podczas realizacji zajęć on-line istnieje potencjalna możliwość przyjazdu uczniów uczestniczących z każdej grupy on-line na uczelnię 1-2 razy w ciągu danego roku szkolnego zgodnie z harmonogramem ustalonym z uczelnią.
Naukowe warsztaty letnie:
25 godzin zajęć bezpośrednio na uczelni (poniedziałek – piątek), bogaty popołudniowy program naukowy,
pierwszy tydzień wakacji/ostatni tydzień roku szkolnego
Naukowe warsztaty weekendowe:
10 godzin zajęć na uczelni (sobota-niedziela), popołudniowy program naukowy,
organizowane 1-2 razy w roku szkolnym.

Formy wsparcia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych:
Szkolenia z wykorzystania TIK