Przydatne adresy

bro2Egzaminy maturalne
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego w 2018 r.
Harmonogram 2018
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
Informacja 
Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu w 2018 r.
Komunikat
Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/18.
Komunikat

 

pliki do pobrania – załączniki 2018   język polski część ustna – klik   języki obce – klik  matematyka – klik

 

Informacja dla absolwentów Zespołu Szkół w Łapanowie oraz Zespołu Szkół w Dąbrowicy
Informujemy, że w związku z przekształceniem Zespołu Szkół w Łapanowie oraz Zespołu Szkół w Dąbrowicy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego absolwenci składają wniosek o egzamin poprawkowy do  dyrektora CKZiU w Łapanowie
Załącznik 1e  –klik
Wniosek nr 3b
Kopie świadectwa ukończenia szkoły