Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2020/2021

KKZ Technik Turystyki na obszarach wiejskich
KKZ Technik Robót wykończeniowych w budownictwie
KKZ Kierowca mechanik
KKZ Technik Handlowiec
KKZ Technik Ekonomista
KKZ Technik Budownictwa
KKZ Murarz-Tynkarz
KKZ Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych
KKZ Mechanik Pojazdów Samochodowych
KKZ Cukiernik
KKZ Technik Spedytor
KKZ Technik Rolnik
KKZ Technik Logistyk
KKZ Technik Informatyk
KKZ Technik Mechanik
KKZ Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
KKZ Technik Organizacji Reklamy
KKZ Technik Weterynarii  
KKZ Technik Agrobiznesu