Kierunki TechnikumBRANŻA POLIGRAFICZNO-FOTOGRAFICZNA:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNO-BIUROWA:
Technik Handlowiec
Technik Organizacji Reklamy
Technik Ekonomista
BRANŻA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA:
Technik Spedytor
Technik Logistyk
BRANŻA WŁÓKIENNICZO-ODZIEŻOWA:
Technik Przemysłu Mody
BRANŻA BUDOWLANA:
Technik Budownictwa
Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA:
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
BRANŻA SPOŻYWCZA:
Technik Technologii Żywności
BRANŻA LEŚNO-OGRODNICZA:
Technik Architektury Krajobrazu
BRANŻA ROLNO-HANDLOWA:
Technik Rolnik
Technik Agrobiznesu
BRANŻA MECHANICZNA – BUDOWA MASZYN, OBRÓBKA METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH:
Technik Mechanik
BRANŻA TELEINFORMATYCZNA:
Technik Informatyk

 


BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNO-BIUROWA:

Sprzedawca
BRANŻA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA:
Kierowca Mechanik
BRANŻA WŁÓKIENNICZO-ODZIEŻOWA:
Krawiec
BRANŻA BUDOWLANA:
Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych
Murarz-Tynkarz
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA:
Kucharz
BRANŻA SPOŻYWCZA:
Operator Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Cukiernik
BRANŻA MOTORYZACYJNA:
Mechanik Pojazdów Samochodowych