Dyżur doradcy zawodowego


direction-1013995_960_720

DORADCA ZAWODOWY

mgr Zuzanna Cisak

 

Doradca zawodowy  udziela pomocy młodzieży oraz osobom dorosłym w wyborze dalszego kierunku kształcenia się (liceum ogólnokształcące, szkoła policealna, kurs kwalifikacji zawodowych, studia wyższe) oraz ułatwia dostęp do informacji o zawodach i rynku pracy.

 

ZAPROSZENIE NA ZDALNE
SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Raz w miesiącu odbywa się dyżur dla słuchaczy szkół dla dorosłych.

Możesz zwrócić się do mnie z problemem pisząc na adres:

zuza_cisak2@interia.pl