Dyrekcja i Kadra Pedagogiczna

KADRA KIEROWNICZA
DYREKTOR CENTRUM: mgr Marcin Budzyn

WICEDYREKTORZY: mgr Zuzanna Cisak, mgr inż. Bernadetta Nawrocka
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: mgr inż. Roman Matus

KADRA PEDAGOGICZNA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁAPANOWIE

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO:

1)     mgr Elżbieta Szymura
2)     mgr Sabina Zdebska

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1)     mgr  Agnieszka Jędrychowska

2)     mgr inż. Ewa Lorent
3)     mgr Anna Zielińska
4)     mgr Paulina Urbańczyk

 

NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
1)     mgr Ewa Sudziarska

2)     mgr Lucyna Zajd

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

1)     mgr Ryszard Góra
2)     mgr Grażyna Pietryka
3)     mgr Maria Plewa
4)     mgr inż. Monika Widełka

NAUCZYCIELE INFORMATYKI

1)     mgr Paweł Kocioł
2)     mgr Jarosław Wiśniewski

NAUCZYCIEL FIZYKI:
1)  mgr inż. Roman Matus

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
1)     mgr Celina Jacewicz

2)     mgr Jan Kowalski
3)     mgr Jarosław Marzec
4)     mgr inż. Robert Twardosz

NAUCZYCIELE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA:
1)     mgr inż. Bernadetta Nawrocka

2)     mgr Celina Jacewicz
3)     mgr Jan Kowalski

NAUCZYCIELE HISTORII I WOS:
1)     mgr Danuta Trzósło

NAUCZYCIELE  GEOGRAFII
1)     mgr inż. Elżbieta Rozum – Marzec

NAUCZYCIEL CHEMII
1)    mgr Agnieszka Leśniak

NAUCZYCIELE BIOLOGII
1)    mgr Agnieszka Leśniak

 NAUCZYCIELE  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1)     mgr inż. Barbara Radzięta

2)     mgr inż. Ewa Wiaderny

NAUCZYCIELE RELIGII:
1)     ks. mgr Iwan Cabaj

2)     mgr Ewa Drozd

NAUCZYCIELE TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
1)     mgr inż. Antoni Biernat

2)     mgr Zuzanna Cisak
3)     mgr inż. Kinga Fasuga
4)     mgr inż. Rafał Ignacyk
5)     mgr inż. Anna Jop
6)     mgr Józef Kuras
7)     mgr inż. Dorota Matlęga – Wolak
8)     mgr Krystyna Migdał
9)     mgr inż. Małgorzata Majda-Frączek
10)   mgr inż. Roman Matus
11)   mgr inż. Bernadetta Nawrocka
12)   mgr inż. Elżbieta Rozum – Marzec
13)   mgr inż Barbara Radzięta
14)   mgr inż. Robert Twardosz
15)   mgr Paulina Urbańczyk
16)   mgr inż. Monika Widełka
17)   mgr inż. Ewa Wiaderny
18)   mgr Kinga Węglarz
19)   mgr Wiesław Węglarz
20)   mgr Andrzej Zgłobicki
21)   mgr Magdalena Hernik

 

NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
1)    mgr inż. Rafał Ignacyk

2)    mgr Wiesław Kaleta
3)    mgr Józef Kuras
4)    mgr inż. Elżbieta Rozum – Marzec
5)    Robert Styczeń
6)    mgr inż. Monika Widełka
7)    mgr inż. Paweł Wójcik
8)    mgr Andrzej Zgłobicki
9)    mgr Leszek Roman

 

PRACOWNICY BIBLIOTEKI
1)    mgr Iwona Mrożek

2)    mgr Grażyna Pietryka

DORADCA ZAWODOWY
1)    mgr Jolanta Jałowiecka – Paruch

PSYCHOLOG
1)    mgr Zuzanna Cisak
2)    mgr Marta Pałkowska

PEDAGOG
1)    mgr Olga Mleczko

REWALIDACJA
1)    mgr Iwona Mrożek