Ważne terminy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego      1 września 2020
Koniec I półrocza       22 grudnia 2020
Zimowa przerwa świąteczna     23 – 31 grudnia 2020
Ferie zimowe      15 luty – 28 luty 2021
Wiosenna przerwa świąteczna       1 kwietnia – 6 kwietnia 2021
Zakończenie zajęć w klasach/semestrach 
programowo najwyższych w szkołach   ponadgimnazjalnych (Technikum, LOdD)
     30 kwietnia 2021
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – szkół policealnych i Branżowej szkoły I St.      25 czerwca 2021 
Ferie letnie   26 czerwca – 31 sierpnia 2021

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
1 dzień 4 czerwca 2021 technikum i SB I st.
3 dni matura technikum, 2 dni SB I st.
4 dni egzaminy zawodowe technikum, 3 dni SB I st.
Egzaminy poprawkowe Od 24 sierpnia 2021

PRAKTYKI

Według harmonogramu praktyk

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Ogólne zebrania z rodzicami :

16 września 2020 r.
19 listopada 2020 r.
29 marzec 2021 r.
25 maja 2021 r.

 

TERMINY WYSTAWIANIA

PROPOZYCJI OCEN:
do 20 listopada 2020 r.
do 30 marca 2021 r. (klasy IV)
do 25 maja  2021 r.

 OCEN KLASYFIKACYJNYCH:
do 21 grudzień 2020 r.
do 26 kwietnia 2021 r. (klasy IV)
do 21 czerwca 2021  r.