Ważne terminy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego – 3 września 2018
Koniec I półrocza  – 21 grudnia 2018
Zimowa przerwa świąteczna –  23 – 31 grudnia 2017
Ferie zimowe 14 stycznia – 27 stycznia 2019
Wiosenna przerwa świąteczna –  18 kwietnia – 23 kwietnia 2019
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych (technikum,LOdD) –  26 kwietnia 2019 
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych –
szkół policealnych i zasadniczych szkół

zawodowych  – 21 czerwca 2019
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych –  21 czerwca 2019
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
2.11.2018 – technikum, zsz
12.10.2018 – technikum, zsz
2.05.2019 – technikum, zsz
3 dni matura technikum,
4 dni egzaminy zawodowe technikum, 3 dni zsz

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Ogólne zebrania z rodzicami :

17 września 2018 r.
21 listopada 2018 r.
26 marzec 2019 r.
21 maja 2019 r.

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN
PROPOZYCJI OCEN:
do 20 listopada 2018 r.
do 26 marca 2019 r. (klasy IV)
do 21 maja 2019 r.
OCEN KLASYFIKACYJNYCH:
do 21 grudzień 2018 r.
do 17 kwietnia 2019 r. (klasy IV)
do 14 czerwca 2019 r.