Ważne terminy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019

Koniec I półrocza 20 grudnia 2019

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019

Ferie zimowe 27 stycznia9 luty 2020

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia14 kwietnia 2020

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach

ponadgimnazjalnych (technikum, LOdD) –  24 kwietnia 2020 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – szkół

policealnych i zasadniczych szkół zawodowych – 26 czerwca 2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych26 czerwca 2020

Ferie letnie 27 czerwca31 sierpnia 2020

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 dzień 12 czerwca 2020 technikum i SB I st.

3 dni matura technikum, 3 dni SB I st.

4 dni egzaminy zawodowe technikum, 3 dni SB I st.

Egzaminy poprawkowe Od 25 sierpnia 2020

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Ogólne zebrania z rodzicami :

18 września 2019 r.

20 listopada 2019 r.

24 marzec 2020 r.

27 maja 2020 r.

TERMINY WYSTAWIANIA

PROPOZYCJI OCEN:

do 20 listopada 2019 r.

do 24 marca 2020 r. (klasy IV)

do 26 maja 2020 r.

OCEN KLASYFIKACYJNYCH:

do 19 grudzień 2019 r.

do 20 kwietnia 2020 r. (klasy IV)

do 22 czerwca 20120 r.