Publikacje 2018

Podsumowanie realizacji projektu CKZ za okres od marzec – maj 2018r.

W ramach realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie oraz w Zespole Szkół nr 2 im Stanisława Konarskiego w Bochni projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” nr projektu RPMP.10.02.02.-12.-0242/16 uczniowie wzięli udział od marca do maja 2018r. w następujących formach wsparcia:

 1. Kursach kwalifikacyjnych dla uczniów
 • Kurs kreowania wizerunku pracownika branży budowlanej
 • Kurs Przestrzeń w reklamie i aranżacja wnętrz wystaw stoisk handlowych w branży budowlanej

Uczniowie poznali psychologiczny aspekt tworzenia wizerunku oraz uczestniczyli w warsztatach kreowania własnego wizerunku, ponadto poznali sposoby projektowania i koordynowania wystaw stoisk handlowych branży budowlanej.

 1. Laboratoriach organizowanych przy współpracy ze szkołami wyższymi:
 • Laboratorium budownictwa energooszczędnego – Politechnika Krakowska
 • Laboratorium inżynierii wiatrowej – Politechnika Krakowska
 • Laboratorium chemii budowlanej, materiałów budowlanych i technologi betonu – Politechnika Krakowska
 • Warsztaty w Laboratorium edukacyjno-badawczym odnawialnych źródeł i poszanowania energii AGH w Miękini

W laboratoriach uczniowie mogli zobaczyć działanie urządzeń laboratoryjnych służących do obrazowania zjawisk ważnych dla nowoczesnej branży budowlanej.

 1. Zajęciach dydaktyczno-wyrówanwczych:
 • Zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia informatyka dla technika
 • Zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia z zakresu prawa budowlanego
 • Zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia wyrównawcze z organizacji robót budowlanych
 • Zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia pracownia wiedzy technicznej
 • Zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia teoretyczne z zakresu tynkarstwa i montażu suchej zabudowy

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze uzupełniły braki w wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki zastosowaniu ciekawych materiałów dydaktycznych i indywidualizacji nauczania.

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest wsparciem realizowanym przez cały rok.