Ważny komunikat!
Do dnia 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w szkole zostają dalej zawieszone w związku z epidemią koronawirusa. Od 25 marca br. kształcenie będzie się odbywać na odległość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Proszę wszystkich uczniów do korzystania z proponowanych przez szkołę form zdalnego nauczania. W sytuacjach problemowych proszę o kontakt z  dyrektorem szkoły, wychowawcami, nauczycielami.

 Z poważaniem

Marcin Budzzyn 
Dyrektor CKZiU w Łapanowie

Ważny komunikat!

W trosce o nasze bezpieczeństwo, od poniedziałku 16 marca br., szkoła będzie dostępna tylko dla pracowników, a tym samym zamknięta dla uczniów, rodziców i innych osób z zewnątrz. Proszę, aby załatwianie wszelkich spraw odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty, wnioski i zapytania można złożyć elektronicznie za pośrednictwem poczty email: ckziulapanow@gmail.com  Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać także telefonicznie w godzinach 8.00 – 13.00 tel. 14 685 34 19 Marcin Budzyn– Dyrektor CKZiU

Komunikat dla uczniów!

W dniach od 12 marca 2020 r.  do 25 marca 2020 r.
zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zostają zawieszone.

Bardzo proszę, aby każdy uczeń kontrolował  dziennik elektroniczny, bądź inne kanały, które na co dzień wykorzystujecie do komunikacji z poszczególnymi nauczycielami – będą tam umieszczane materiały i wskazówki do nauki – uczycie się w domu. Możecie się kontaktować z poszczególnymi nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego lub innych kanałów, gdy macie jakieś pytania czy wątpliwości.  Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać  dla Was dni wolnych od nauki. Codziennie sprawdzajcie dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły – tam będą umieszczane ważne dla Was wiadomości.

Z poważaniem  
Marcin Budzyn  
Dyrektor CKZiU w Łapanowie

Razem dla Marysi

Społeczność szkolna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie włączyła się w WIELKĄ ZBIÓRKĘ PIENIĘDZY dla Marysi Miąsko, na najdroższy lek świata. Podczas „Walentynek” zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski, oprócz tradycyjnej „Poczty Walentynkowej”, przygotowano puszkę z napisem „Razem dla Marysi”, do której uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły chętnie wrzucali wolne datki. Uczniowie kierunków gastronomicznych pod opieką pani mgr Anny Jop i pani mgr Kingi Fasugi przez jeden tydzień przygotowali wypieki, które następnie można było zakupić w szkole, a cały dochód ze sprzedaży przekazano dla Marysi Miąsko. Łączna kwota ze zbiórki wyniosła 1 449,65 zł i została wpłacona na konto „Bądźmy Razem” Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej.

Serdecznie dziękujemy pomysłodawcom, organizatorom oraz wszystkim, którzy wsparli tę szlachetną akcję.

Czytaj dalej – galeria