Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W piątek 25 września 2020 r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.
Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Przewodniczącym SU został Dawid Wronecki, a zastępcą przewodniczącego Jakub Kruczek. Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

Gratulujemy !!!