Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłą w dniu 13 kwietnia 2020r.  ŚP Krystynę Migdał. 
Wieloletniego nauczyciela i wychowawcę  pokoleń młodzieży w Zespole Szkół  w Dąbrowicy oraz  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Łapanowie. Pani Krystyna była wzorowym nauczycielem i doskonałym wychowawcą młodzieży. 

Żegnamy naszą wspaniałą koleżankę.

Krysiu, Twój uśmiech i dobre serce zawsze pozostanie z nami.