Ważny komunikat!
Do dnia 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w szkole zostają dalej zawieszone w związku z epidemią koronawirusa. Od 25 marca br. kształcenie będzie się odbywać na odległość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Proszę wszystkich uczniów do korzystania z proponowanych przez szkołę form zdalnego nauczania. W sytuacjach problemowych proszę o kontakt z  dyrektorem szkoły, wychowawcami, nauczycielami.

 Z poważaniem

Marcin Budzzyn 
Dyrektor CKZiU w Łapanowie