Drodzy rodzice i uczniowie/słuchacze prosimy o zapoznanie się z informację dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,szkołach i placówkach oświatowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach