Razem dla Marysi

Społeczność szkolna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie włączyła się w WIELKĄ ZBIÓRKĘ PIENIĘDZY dla Marysi Miąsko, na najdroższy lek świata. Podczas „Walentynek” zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski, oprócz tradycyjnej „Poczty Walentynkowej”, przygotowano puszkę z napisem „Razem dla Marysi”, do której uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły chętnie wrzucali wolne datki. Uczniowie kierunków gastronomicznych pod opieką pani mgr Anny Jop i pani mgr Kingi Fasugi przez jeden tydzień przygotowali wypieki, które następnie można było zakupić w szkole, a cały dochód ze sprzedaży przekazano dla Marysi Miąsko. Łączna kwota ze zbiórki wyniosła 1 449,65 zł i została wpłacona na konto „Bądźmy Razem” Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej.

Serdecznie dziękujemy pomysłodawcom, organizatorom oraz wszystkim, którzy wsparli tę szlachetną akcję.