Prezentacja kierunku Technik Rolnik podczas Dnia Otwartego Szkoły.