Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się dnia 12 grudnia 2019r. w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.  Wśród zacnego grona wyróżnionych uczniów znalazła się Paulina Klęsk – obecnie uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik handlowiec.
Podczas uroczystej gali dyplomy wręczyła Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, która gratulowała nagrodzonym życząc dalszych sukcesów.