Erasmus+ – podsumowanie wielkiej włoskiej przygody.

W ramach promocji projektu „Włoska mobilność – fundamentem europejskiej kariery” Marzena Kurzeja – uczennica kl. III w zawodzie technik organizacji reklamy – podzieliła się swoimi wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas miesięcznego pobytu na stażu we Włoszech. Opowiedziała o celach i założeniach projektu, a także o jego uczestnikach. Po krótce przybliżyła etapy realizacji zadania zaczynając od procesu rekrutacji, poprzez zajęcia przygotowawcze, aż do samego przebiegu praktyk, które miały miejsce w Bolonii. Wspomniała również o licznych atrakcjach i wycieczkach, dzięki którym uczestnicy zwiedzili: Wenecję, Florencję, Rimini i oczywiście Bolonię.

Swe wypowiedzi uczennica podparła prezentacją z bogatym materiałem fotograficznym, na którym utrwalone zostały najciekawsze wydarzenia wynikające z realizacji zadania.
Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, skierowany był do uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik i technik organizacji reklamy.