Poznajemy instytucje w otoczeniu rolnictwa

W październiku uczniowie TR pod opieką P. B. Rychel i P. A. Biernata udali się z wizytą do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łapanowie. Pan Prezes Leszek Nowak ucieszył się z zainteresowania młodych rolników – uczniów działalnością firmy. Zaprezentował nam historię i stan obecny SKR-u. Kółka Rolnicze w Polsce mają długą historię, pierwsze takie organizacje powstawały jeszcze pod zaborami (Wielkopolska).

Ich członkowie podnosili swoje umiejętności gospodarowania i wspólnie wprowadzali postęp techniczny, wtedy rozumiany jako mechanizacja prac polowych. W okresie zimowym odbywały się kursy i szkolenia . Na terenie Łapanowa było podobnie, początkowo ludzie byli nieufni, trudno było ich przekonać do wspólnych przedsięwzięć, dopiero przykłady i autorytet dawnych „liderów” powoli torowały drogę postępowi.  Lata powojenne przyniosły szybsze zmiany, do kółek trafiały ciągniki (C-328, C-330, C-4011, C-360), sprzęt towarzyszący, można było świadczyć usługi agrotechniczne (uprawa, wywóz obornika, opryski upraw, zbiór zbóż, transport). Gospodynie wspólnie nabywały np. kurczęta, uczestniczyły w różnych kursach….. W latach 60-80-tych XX wieku kółka rolnicze stanowiły ważny element pejzażu wiejskiego: ułatwiały prace rolnicze, były źródłem dochodów dla pracowników, a także „trwałym elementem” ówczesnego systemu gospodarczego i politycznego.

            Po przemianach 89 roku dla SKR-ów zaczął się trudny okres: spadało zapotrzebowanie na usługi rolnicze (rolnicy mogli bez przeszkód nabywać potrzebne ciągniki i maszyny rolnicze), powstawały inne podmioty konkurujące. Poskutkowało to spadkiem zatrudnienia, wyzbywaniem niepotrzebnego sprzętu, poszukiwaniem innych obszarów działalności. Stan obecny odzwierciedla te procesy, których jesteśmy świadkami: restrukturyzację gospodarki. W SKR Łapanów usługi rolnicze są marginalne, natomiast pracuje zgromadzony majątek trwały: utwardzony i uzbrojony teren jest atrakcyjny dla różnych firm, poszukujących dobrej lokalizacji i jest znaczącym źródłem dochodu firmy.