Pielgrzymka do Krakowa

Z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, uczniowie klas pierwszych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie pod opieką p. mgr Sabiny Zdebskiej, p. mgr Ewy Drozd, ks. mgra Iwana Cabaja i p. mgra Józefa Kurasa, udali się z pielgrzymką do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach.

Wyjazd miał miejsce 17 października br. Przy pięknej, słonecznej pogodzie i uroku spadających liści z drzew, uczniowie z opiekunami  odwiedzili sanktuarium, gdzie pomodlili się w głównym kościele za wszystkich bliskich sercu – za uczniów, za dyrekcję, nauczycieli i pracowników szkoły oraz za rodziców. 

Mamy nadzieję, że św. Jan Paweł II nadal będzie nam błogosławił.