Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego.

W miniony czwartek Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę z wynikami 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Wśród zwycięskich projektów jest projekt „Wirtualny biznes – realne kompetencje – symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych subregionu…” –
co oznacza, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jan Pawła II w Łapanowie otrzyma symulacje biznesowe zgodnie z wybranymi branżami.

Projekt uzyskał 2461 głosów poparcia!
Serdecznie  dziękujemy za głosy!!!

Projekt przewiduje realizację warsztatów z wykorzystaniem symulatorów biznesu (na platformie internetowej) skierowanych do nauczycieli oraz obecnych i przyszłych uczniów szkół ponadpodstawowych z Subregionu Tarnowskiego.
Projekt zakłada:
– przeszkolenie i certyfikację nauczycieli w zakresie zarządzania własnym biznesem,
– zakup 29 dożywotnich licencji symulacji dla 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Tarnowskiego,
– prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych przedmiotów i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych Nauczycieli z wykorzystaniem platformy,
– cykliczne, regularne spotkania w formie konsultacji on-line z osobami przygotowanymi do wsparcia merytoryczno-technicznego.

Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce podejmując realistyczne decyzje biznesowe m.in. organizacja stanowiska, zakup sprzętu, zatrudnienie pracowników, reklama tradycyjna i internetowa, sprzedaż. Po każdej rundzie decyzyjnej zostaną wyświetlone wyniki, dzięki czemu beneficjenci będą mogli sprawdzić efekty podejmowanych przez siebie decyzji. Będą mogli także porównać wyniki z wynikami innych uczestników (konkurencja). W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia oraz certyfikacja nauczycieli, w taki sposób, aby mogli prowadzić zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym.