Uroczystość święta Patrona Szkoły.

16 października 2019 roku społeczność szkolna udała się do kościoła p.w. Redemptor Hominis w Łapanowie , by rozpocząć uroczyste obchody święta swojego patrona –Jana Pawła II- uczestniczeniem we Mszy świętej. Po skończonej modlitwie, uczniowie wraz ze swymi nauczycielami udali się na zwiedzanie wystawy ikon koronowanych podczas pontyfikatu świętego Papieża Polaka . W podziemiach kościoła zgromadzono 26 wizerunków Matki Bożej.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej; tam podczas akademii szkolnej uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, nauczyciele wyróżniający się w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali z rąk wicedyrektor B. Nawrockiej nagrody, następnie młodzież przedstawiła program artystyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Po życzeniach, kierowanych pod adresem swoich nauczycieli i muzycznej dedykacji, uczniowie wrócili do zajęć lekcyjnych.